Bygget består i hovedsak av fem lameller konstruert som broer som spenner fritt uten søyler. Lamellene har utkragninger på 30 meter. Hver lamell er 140 meter lang, 12,5 meter bred og tre etasjer høy.

Seksjonene ble sveiset sammen på stedet ved hjelp av prefabrikkerte ståldeler fra Finland. Fasadelementene er svenske, mens dobbeltkrummet glass er importert fra Tyskland.