Tidsrom: Januar 2011 – Januar 2014
Omfang: 234 mill. kroner ekskl. mva.
Adresse: Bekkelaget Renseanlegg
Byggherre: Oslo kommune, Vann og avløpsetaten (VAV)
Arkitekt/rådgiver: Norconsult
Kontraktstype: Hovedentreprise

I prosjektet Midgardsormen er det bygget ny avløpstunnel fra Kuba på Grünerløkka til Bekkelaget renseanlegg. Det skal håndteres avløp fra bebyggelsen i Bjørvika og sikre forbedret vannkvalitet i nedre del av Akerselva, indre havnebasseng og i Oslofjorden. Det er Oslo kommune ved Vann- og avløpsetaten som er byggherre.