Hardangerbrua Armeringssenteret AS
Hensikt Hardangerbrua vil erstatte dagens ferjesamband mellom Bruravik og Brimnes. Brua vil tene fleire føremål.
Lengde Hengebru: hovudspenn 1310 m, totallengd 1380 m
Omfang + 2675 m tunnel og 800 m ny veg i dagen
Finansiering Stat, Kommune, Bompenger
Totalkostnad 2,30 mrd. kr

Den økonomiske ramma for prosjektet er på 2,3 milliardar kroner justert til 2012-verdi. (Dette samsvarar med den ramma som er gitt frå Stortinget på 1,7 milliardar kroner i 2004).

Nasjonal transportplan Handlingsprogram 2006-2009
Oppstart Mars 2009
Antatt åpnet 2013
Fase Åpnet
Bevilgning Oppstart