Armering Betong Bemanning Armeringssenteret
Armering Betong Bemanning Armeringssenteret
Armering Betong Bemanning Armeringssenteret

Fellesprosjektet E6 – Dovrebanen

På strekningen mellom Minnesund og Kleverud ligger traseen for veg og jernbane svært nærme hverandre.Statens vegvesen og Jernbaneverket skal derfor sørge for en helhetlig og samtidig planlegging og utbygging av E6 og Dovrebanen på strekningen. Samtidig utbygging betyr en besparing på flere hundre millioner kroner, noe som blant annet skyldes kortere avstand for masseflytting. Samtidig planlegging og utbygging er også av positiv betydning for trafikanter og lokalbefolkning fordi de vil oppleve kun en periode med de ulemper en anleggsperiode innebærer. For å utføre denne oppgaven har de to etatene etablert Fellesprosjektet E6-Dovrebanen. Samtidig som veg og bane mellom Minnesund og Kleverud bygges, vil Statens vegvesen utvide E6 på strekningen Kleverud-Labbdalen til en firefelts veg med midtdeler.

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen skal i hovedsak bygge:

21,6 kilometer firefelts veg med midtdeler mellom Minnesund og Labbdalen.

  • Det bygges en toløpstunnel for E6 ved Korslund, Morskogen og nord for Espa. Tunnelen ved Korslund blir 630 meter lang, tunnelen ved Morskogen ca. 2,3 kilometer mens tunnelen nord for Espa blir 650 meter lang.
  • Toplanskryss for E6 ved Langset, Strandlykkja og Hestnes/Espa.
  • 16,75 kilometer dobbeltsporet jernbane mellom Langset og Kleverud.
  • På Dovrebanen bygges det en 580 meter lang tunnel på Molykkja, ca. 3,9 kilometer lang tunnel ved Ulvin og en tunnel på ca. 200 meter på Morstua.
  • Ca. to mil med lokalveger.
  • Ca. 18,6 kilometer med Mjøstråkk (sykkelrute).

Cirka 18 kilometer av E6 åpnet som firefelts veg med midtdeler i desember 2014. Resten ble åpnet den 25. juni 2015. Dobbeltsporet jernbane mellom Langset og Kleverud åpner høsten 2015. De avbøtende tiltakene, slik som Mjøstråkk, ferdigstilles i 2016.