Forskaling

Statens vegvesen bygger nå tofelts motortrafikkveg med midtdeler fra riksgrensen til Ørje.  Strekningen er cirka 6,4 kilometer lang, med en bredde på 12,5 meter og med en fartsgrense på 90 km/t. Det blir ett forbikjøringsfelt i hver retning, på rundt én kilometer hver. Ved grenseovergangen bygges det etter stedstilpasset utforming og standard.

Gjennom Ørje sentrum skal ny E18 følge dagens veg. Avkjørsler stenges og lokaltrafikk skal føres i nye toplanskryss. Det blir derfor omfattende bygging av nye lokalveger, samt gang- og sykkelveger. Hastigheten blir satt ned til 70 km/t gjennom Ørje sentrum, og vegen gis en mer sentrumstilpasset profil.

Planen omfatter også et nytt landemerke i Ørje sentrum. En spektakulær ny stålbro over E18, som skal lyssettes og har fått arbeidstittelen «Norges-porten»

Milepæler:

  • Planarbeidet for strekningen ble varslet igangsatt i september 2011
  • Planprogram for regulering og konsekvensutredning (KU), ble vedtatt av kommunestyret mai 2012.
  • Forslaget til reguleringsplan var på offentlig høring i perioden 16.november 2012 til 3.januar 2013.
  • Kommunestyret i Marker vedtok i januar 2013 den overordnede reguleringsplanen for ny E18 Riksgrensen-Ørje, slik at Stortinget i juni 2013 kunne vedta utbygging og finansiering.